Setkání členů CPM

O nás » Novinky a akce » Setkání členů CPM

Kalendář akcí: 2023


20. – 21. 10. - Papír v Dubenci - Liga + MČR – L

17. - 18. 11. - Neratovický papír - Liga + MČR – VA + K

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ ČLENŮ CPM z. s. 29.5.2022 Jindřichův Hradec
Program: Schválení: 1. a 2. doplňku Stanov CPM z. s.
odstoupení z funkce místopředsedy Pavla Šmída
doplňující volba nového místopředsedy
Diskuse
Usnesení
Setkání se zúčastnilo 11 členů CPM z. s.

Usnesení: Příloha č. 1 Stanov CPM z. s. byla rozdělena na tři samostatné přílohy,
to umožňuje jejich další případné úpravy.
Byla schválena Příloha č. 1 Pořádání soutěží
a Příloha č. 2 Hodnocení modelů v kategorii
Mistrovství České republiky.
Pavel Šmíd na vlastní žádost odstoupil z funkce místopředsedy CPM.
Novým místopředsedou byl zvolen Jiří Nymburský (9 členů pro,
2 se zdrželi, nikdo nebyl proti).

Zapsal Pavel Šmíd - Šidi 29.5.2022 Jindřichův Hradec