Příloha Stanov CPM z.s. č. 2

O nás » Dokumenty » Příloha Stanov CPM z.s. č. 2

Hodnocení modelů na soutěžích Mistrovství České republiky

 1. Hodnocení
  Oblast hodnocení Bodový zisk Oblast hodnocení Bodový zisk
  Celkový dojem 5 Dokumentace 0
  Střih a ohyb 15 Členitost 20
  Lepení 15 Náročnost a propracovanost 10
  Retuš 15 Nepapírové díly a úpravy 5
  Geometrie 15 Celkem 100
  1. Celkový dojem

   Hodnotí se běžným pohledem bez detailnějšího zkoumání případných nedostatků. Model hodnotí hlavní rozhodčí společně s rozhodčími dané kategorie s přihlédnutím ke kvalitám ostatních modelů v soutěžní kategorii (oborová+věková).

   • Dojem z celkové kvality provedení základních modelářských operací (max. 3b). Celkově nezvládnutý model 0b., model s chybami velkého rozsahu 1b., model s drobnými chybami 2b., model zcela bez zjevných závad 3b.
   • Rozsah a členitost modelu (max. 2b.): nečlenitý model 0b., členitý model 1b., značně členitý model 2b.
  2. Hodnocení kvality provedení základních modelářských operací

   Hodnotí se detailním pohledem a zkoumáním hodnoceného modelu. Za nalezené typové chyby (nedostatky) specifikované níže se odečítá po bodu od bodového základu. Bodový základ je na počátku hodnocení střihu, lepení, retuše a geometrie stanoven jako trojnásobek hodnoty celkového dojmu.

   1. Střih a ohyb

    Bodový základ se snižuje podle viditelného podílu dílů a celků, u kterých není možno tuto operaci objektivně zhodnotit (např. při aplikaci povrchového finishingu). Od upraveného základu se dále odečítá po bodu za následující nedostatky: nevystřižení -1b, chybný střih po přímce -1b., chybný střih po křivce -1b., nedostřižení (vytržení) -1b., přestřižení -1b., neztvarování -1b., chybný ohyb v přímce -1b., chybné tvarování po křivce -1b. Při nízkém výskytu chyb je možno přidělit korekční +1b.

   2. Lepení

    Bodový základ se snižuje podle viditelného podílu dílů a celků, u kterých není možno tuto operaci objektivně zhodnotit (např. při aplikaci povrchového finishingu). Od upraveného základu se dále odečítá po bodu za následující nedostatky: neslepení -1b., ušpinění -1b., borcení vtažením a vydutím-1b., „svařování“ (vylévání lepidlem) -1b., logická chyba lepení -1b. Při nízkém výskytu chyb je možno přidělit korekční +1b.

   3. Retuš

    Bodový základ se snižuje podle viditelného podílu dílů a celků, u kterých není možno tuto operaci objektivně zhodnotit (např. při aplikaci povrchového finishingu) a dále podle rozsahu aplikované retuše na modelu. Od upraveného základu se dále odečítá po bodu za následující nedostatky: barevná neshoda aplikované retuše a originální barvy u modelové plochy v základním spektru barev -1b. Při nízkém výskytu chyb je možno přidělit korekční +1b.

   4. Geometrie

    Hodnotí se souosost modelu, resp. jeho části k osovému kříži i k sobě navzájem pohledem ve třech osách x, y, z. Hodnotí se každá chyba, ale „oceňuje“ se pouze jednou. Projeví-li se v konkrétním pohledu, dále se již nehodnotí. Hodnotí se v pohledech +x-0, -x-0, +y-0, -y-0, +z-0,    -z-0 (u architektury se podhled v ose -z-0, tzn. zespodu, vynechává).

  3. Hodnocení doplňkových oblastí
   1. Členitost

    Hodnotí se četnost výskytu typových dílů drobnější povahy, které vystupují ze základního korpusu modelu (jak vnitřní tak i vnější, tzn. interiérové i exteriérové prvky). Za všechny jednotlivé prvky spadající do daného typového dílu +1b. (max. 20 b.)

   2. Náročnost a propracovanost
    • Náročnost (max. 5b.). Rozhodčí by podle vlastního uvážení doporučil model zájemci o jednoduchou hračku z papíru (0b.), začínajícímu modeláři (1b.), mírně pokročilému modeláři (2b.), pokročilému modeláři (3b.), dobrému modeláři (4b.), výbornému modeláři (5b.).
    • Propracovanost (max.  5b.), resp. nároky kladené autorem modelu plynoucí z pracnosti konstrukce. Posuzuje se četnost viditelných typových dílů, u kterých je možno napočítat více než 5 kusů na daném modelu: za každý takový prvek +1b.
   3. Nepapírové díly a úpravy
    • Nepapírové díly (max. 1b.) model viditelně obsahuje 1b., neobsahuje 0b.
    • Úpravy modelu (max. 4b.) jsou zdokumentovány a jsou: menšího rozsahu 1b., středního rozsahu 2b., velkého rozsahu3b. Prvostavba 4b. Nejsou-li uvedeny na soutěžní přihlášce, případně je hodnocený model neobsahuje, 0b.
 2. Povolené a nepovolené úpravy
  1. Povolené úpravy: Modelářsky ztvárněné nahrazení originálních dílů modelu, přestavby nefunkčních částí modelu, doplnění a rozšíření modelu podle jiných podkladů. Nahrazení originálních dílů za laserem řezané se nepovažuje za úpravu. Všechny úpravy musí být uvedeny v přihlášce.
  2. Nepovolené úpravy: od května 2006 je žákům zakázáno používat předrýhované, předsekané a předstříhané modely.

 

V Jindřichově Hradci, dne 29. 5. 2022

Milan Tesař Zbyněk Bilíček
Předseda CPM z.s. Místopředseda CPM z.s.
  Předseda komise rozhodčích CPM z.s.