Příloha Stanov CPM z.s. č. 3

O nás » Dokumenty » Příloha Stanov CPM z.s. č. 3

      PAPÍROVÁ LIGA CPM – 2023

Soutěžní rok je kalendářní.

Bodování do Ligy se bude počítat jen na těch soutěžích, které se do Ligy závazně připojí.
Body se započítají podle pořadí v jednotlivých kategoriích (jak bude vyhodnocena každá jednotlivá soutěž je věcí pořadatele – bodování nebo líbí/nelíbí).
Body:   1. místo                                   … 10 bodů
               2. místo                                  … 7
               3. místo                                  … 5
               4. místo                                  … 3
               5. místo                                  … 2

               6. a každé další místo        … 1 bod

Každý může započítat 3 nejlepší výsledky ze soutěže.
Jeden model může soutěžit současně jak v ligové, tak i v doplňkové kategorii. Do celkového součtu se započítají nejlepší výsledky z poloviny nebo těsné nadpoloviční většiny maxima možných výsledků.
Například:       3 soutěže        … 5 výsledků
                           4                         … 6
                           5                         … 8
                           6                         … 9
                           7                         … 11 atd.
 
Oborové soutěžní kategorie: (pořadatel má právo určit, které kategorie jsou ligové)
Malá dopravní technika                     MDT
Velká dopravní technika                    VDT
Pásová technika                                    PT
Letecká a kosmická technika            LKT
Lodě                                                          L
Malá architektura                                  MA
Velká architektura                                 VA
Figury                                                        F
Diorama                                                    D
Prostorové obrázky                              PO
Mini                                                            M
Kolejová technika (pouze senioři)    K
Malá technika                                          MT
 
A další kategorie, které si do Ligy vyhlásí pořadatel. Všechny modely nelze zařadit!
Modely v kategorii K – Kolejová technika v měřítku 1:72 a menší se přesouvají do kategorie MT – Malá technika
Doplněk ke kategorii PO – prostorový (hluboký) obrázek: na modelu převládají díly v 2D. Nikoli 3D modely před zástěnou nebo MA v rámečku.
 
Hlavní rozhodčí má právo přeřadit model do správné kategorie.
Do všech kategorií je možno přihlásit i patinované a přebarvené modely. Je dovoleno mít model pevně spojený s podložkou, ale může být hodnocen jako méně propracovaný oproti volně stojícím modelům. Modely při hodnocení nesmí být zakryty, ani skleněným poklopem.
 

Věkové kategorie pro rok 2023:

  • M - mini – 9 let a mladší (nar. 2014 a mladší)
  • MŽ - mladší žáci – 12 let a mladší (2011 a mladší)
  • SŽ - starší žáci – 13–15 let (2008–2010)
  •  J - junioři – 16–21 let (2002–2007)
  •  S - senioři – 22 let a starší (2001 a starší)

Rozhodující je ročník narození, nikoli den. Modelář v této kategorii soutěží po celý kalendářní rok.

Soutěžit je možno i v zastoupení.

 

Každý může dát libovolný počet modelů do všech kategorií. Při více modelech v jedné kategorii, se počítá jen ten nejlepší, zbývající se v pořadí přeskočí. Do Ligy se pak započítají 3 nejlepší výsledky z různých kategorií. Proto došlo i k úpravě startovného:
Mini – 10,- Kč jednorázově za libovolný počet modelů
Žáci – 10,- Kč za každý model
Junioři – 10,- Kč za každý model
Senioři – 30,- Kč za každý model
 

Pořadatelé soutěží mají právo sloučit, případně neotevřít některé kategorie při malém počtu modelů. Při věkově sloučených kategoriích pořadatel vyhlásí celkové pořadí v kategorii. Mladším se body do Ligy započítají podle pořadí v mladší věkové kategorii. U starších zůstává hodnocení podle pořadí ve sloučené kategorii.

Jako doplňková – neligová seniorská kategorie se mohou zařadit patinované – přebarvované modely.
Licard Model Club Liberec uděluje cenu za model s nejlepší povrchovou úpravou, tzv. přebarvované modely. Jedná se o modely, u kterých modelář upravil nebo změnil barevné pojetí samotné vystřihovánky jakýmkoliv druhem barvy. Recolor se nepovažuje za „přebarvovaný model“. Zástupci klubu vyhodnocují formou líbí/nelíbí až tři nejlepší modely v seniorské věkové kategorii. Modely musejí být přihlášeny do vlastní soutěže v příslušné soutěžní kategorii, popř. jako výstavní, ale označené jménem modeláře a modelu. Do kategorie "přebarvovaných modelů" není třeba model zvlášť přihlašovat, budou vybrány přímo hodnotícími.

 

Pořadatelé soutěží si vyhrazují právo posunout termín, případně zrušení akce podle aktuální situace v ČR.

Tato dohoda byla přijata na setkání klubů v Neratovicích, dne 19. 11. 2022

Upraveno podle připomínek pořadatelů z Prahy, Brna, Ostravy, Jindřichova Hradce, Kyjova, Dubence, Liberce a Neratovic.

Zbyněk Bilíček
Místopředseda CPM z.s.
Předseda komise rozhodčích CPM z.s.